Fundacja Pro Scientia Publica jest organizacją non profit, założoną we wrześniu 2010r. Jej główny cel to wspomaganie rozwoju młodych kadr naukowych (doktorantów i studentów) oraz wspieranie wszelkich inicjatyw edukacyjnych, mających za zadanie budowanie porozumienia między środowiskami, które widzą swoją misję w tworzeniu i upowszechnianiu nauki: między mistrzami i uczniami społeczeństwa wiedzy, absolwentami podejmującymi pierwszą pracę w zakresie edukacji dorosłych a kierownikami i instruktorami projektów edukacyjnych, seniorami z Uniwersytetów Trzeciego Wieku i studentami- praktykantami.

Fundacja przede wszystkim stymuluje i wspiera aktywność młodych talentów naukowych, umożliwiając im dobry start w świecie nauki i promując ich działalność zawodową. Ponadto podejmuje własne projekty naukowe i edukacyjne budujące mosty porozumienia między pokoleniami zaangażowanymi w tworzenie i upowszechnianie nauki. Symbolem tego porozumienia stał się most, który jest wpisany w logo Fundacji.

Warsztaty dla organizatorów i instruktorów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z programu kształcenia w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych seniorów

29 czerwca 2016 o godz. 10: 00 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim odbędą się bezpłatne warsztaty dla organizatorów i instruktorów UTW.  Warsztaty organizowane są w ramach projektu KEY- Key competencies for Lifelong Learning in education of seniors, realizowanego w ramach programu ERASMUS+.

W czasie spotkania zostaną wskazane kompetencje, które należy rozwijać w edukacji osób starszych. Zostanie przedstawiony także autorski program zajęć dla osób starszych, który obejmuje rozwijanie kompetencji w obszarze: interpersonalnym, języka angielskiego oraz obsługi komputera (ICT). Każdy uczestnik otrzyma gotowy program zajęć, który będzie mógł wykorzystać w swojej instytucji. Zgłoszenia do 28.06.2016 r. proszę przesyłać na adres  instruktorki al.marcinkiewicz@gmail.com

Więcej nt. Projektu w zakładce: KA2 Erasmus+.

Najnowsze komentarze

    Archiwa

    Kategorie

    • Brak kategorii