Rozwój kadry Fundacji Pro Scientia Publica

Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Umowa nr 2019-1-PL01-KA104-064138. Okres realizacji 2019-09-01 – 2020-10-31.

11/02/2020

Ciąg dalszy pracy z Moodle. Poniżej wrażenia Sylwii:

„Po pierwsze zauważyłam, że jest to bardzo wartościowe narzędzie do komunikowania się ze studentami. Już nie mogę się doczekać używania go w praktyce. Bardzo mi się podoba to, że można dołączać do materiałów w Moodle filmy, quizy, zadania itd. Pozwalają nam na to aplikacje takie jak: nearpod.comgoformative.com i exelearning.net, których obsługi się dzisiaj uczyliśmy”.
#KA104 #erasmuscourse #kairoseurope

Po zajęciach niektórzy udali się do Studia Warner, aby spełnić swoje marzenie o wyjeździe do Hogwartu, a nawet włamaniu do skarbca 😉

10/02/2020

Zaczęliśmy naszą przygodę w Londynie!

1 dzień kursu oczami Magdy:
OK, wylądowaliśmy i przeżyliśmy burzę! Po raz pierwszy miałam kontakt z „Moodle”. Moje wrażenie: „WOW”. Jest dość czasochłonny, ale z dużym potencjałem do wykorzystania podczas zajęć. Później staramy się ćwiczyć, jest to trochę trudne, ale Daniele wyjaśnia bardzo wyraźnie. Poznaję „teachtube”, którego nie znałam wcześniej: rodzaj YouTube’a tylko dla nauczycieli. Próbujemy wykonać pierwsze zadanie, wymoślone przez innych uczestników. To działa! Świetnie! Dajemy pierwsze oceny. Jutro kontynuujemy naszą przygodę z „Moodle”.

I jeszcze wrażenia Ani:

Miło przywitał nas Daniel i od razu przystąpiliśmy do pracy-zapoznanie z  platformą Moodle. Służy ona do projektowania i prowadzenia kursów online. Tematy kursów- dowolne. Czegokolwiek uczysz-Moodle może być Twoim sprzymierzeńcem.

Chcesz stworzyć kurs, podzielić go na tematy, przypisać uczestników-nadając im uprawnienia(pamiętaj o różnicy miedzy nauczycielem, który może edytować kurs i zwykłym😉) podzielić uczestników na grupy, przypisać im zadania do wykonania i sprawdzić odpowiedzi?

Wszystko to możesz zrobić online korzystając z darmowej platformy Moodle Cloud, a Twoi uczniowie wezmą udział w zajęciach nie wychodząc z domu🙂

Kiedy to może się przydać? Może wtedy gdy Twoi uczniowie są rozrzuceni po całym świecie? Albo chwilowo nie mogą wziąć udział w zajęciach ponieważ zbierają oliwki? O takim zastosowaniu Moodle powiedział dziś jeden z uczestników szkolenia – Jose z Andaluzji.


#erasmus #proscientiapublica #kairoseurope

06/12/2019

Przedstawiamy poniżej wyniki rekrutacji na wyjazd do Londynu. Wszystkie osoby uzyskały wymaganą ilość punktów. Gratulujemy! Będziemy się jeszcze kontaktować mailowo/ telefonicznie.

Poniżej prezentujemy wyniki odpowiedzi na pytania zamknięte 🙂


30/09/2019

UWAGA:

Ogłaszamy nabór na wyjazd szkoleniowy do Londynu w dniach 10-14.02.2020. Liczba miejsc: 7

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej (w j. angielskim) do dnia 15.11.2019:

Ankieta zgłoszeniowa

Głównymi kryteriami wyboru uczestników będą:

1) znajomość języka angielskiego

2) dyspozycyjność na czas mobilności

3) doświadczenie w nauczaniu seniorów bądź osób starszych

4) gotowość do pisania bloga

5) umiejętność tworzenia prezentacji Power Point

6) gotowość do dzielenia się nabytymi doświadczeniami

7) cele rozwoju zawodowego i podejście do projektów międzynarodowych

W każdym kryterium kandydat powinien osiągnąć min. 6 pkt (w skali 10-punktowej). Decydować będzie ilość zdobytych punktów.

W przypadku kandydatów o tej samej ilości punktów na jedno miejsce, będą zastosowane kryteria dodatkowe:

– test z obsługi bloga i tworzenia prezentacji ppt.

Mając na uwadze poszanowanie dla różnorodnego, wielokulturowego społeczeństwa oraz kładąc szczególny nacisk na politykę równego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, pozostałe typy współpracy oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne, beneficjent grantu zobowiązuje się do wdrażania zasad zarządzania różnorodnością i polityki równego traktowania oraz ich promowania i upowszechniania podczas procesu rekrutacji i trwania projektu.


01/09/2019

Z przyjemnością informujemy, iż Fundacja została beneficjentem programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna!

Fundacja Pro Scientia Publica realizuje model tzw. uczącej się organizacji i strategii agresywnej nieustannie starając się podnieść jakość oferty i kwalifikacje kadry. Mobilności europejskie są częścią planu profesjonalizacji naszej organizacji i jej kadry. Wyniki i efekt kursów przyczynią się do zaspokojenia potrzeb zdiagnozowanych w Europejskim Planie Rozwoju.
Dzięki uczestnictwu 14 osób (współpracowników, wolontariuszy, zarządu i praktykantów Fundacji) w 2 kursach międzynarodowych w ramach projektu mobilnościowego
1. EUROPEJSKI WYMIAR ORGANIZACJI ulegnie poprawie poprzez:
nawiązanie kontaktów z innymi organizacjami podczas szkoleń
spotkania z innymi profesjonalistami wymianę doświadczeń, pomysłów i tworzenie sieci na potrzeby ewentualnej przyszłej współpracy
rozwój wartości europejskich: kontakty z innymi kulturami; nauka w kontekście kulturowym, społecznym…
2. NABYWANIE NOWYCH METODOLOGII EDUKACYJNYCH I NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI PRACY nastąpi poprzez:
– Poszerzenie wiedzy o praktykach, metodologii i narzędziach cyfrowych: kurs w Londynie
– Włączenie praktyk, które będą motywowały naszych dorosłych uczniów -zarówno osoby starsze, jak i trenerów korzystających z naszych szkoleń: kurs we Włoszech.
3. Nastąpi POPRAWA KOMPETENCJI KADRY ZARZĄDCZEJ i PROJEKTOWEJ
Szkolenie z mentoringu będzie stanowiło punkt wyjścia do przygotowania innych współpracowników do pełnienia funkcji project managerów.


Uczestnicząca kadra poprawi poziom znajomości różnych języków i kompetencji komunikacyjnych (kursy będą się odbywały w języku angielskim w grupach międzynarodowych).