NEON

Projekt NEON to projekt badawczy. Jego celem jest zbudowanie uniwersalnego narzędzia do diagnozowania potrzeb edukacyjnych indywidualnych oraz organizacji działających w zakresie edukacji dorosłych. Dodatkowo w ramach projektu prowadzone jest badanie potrzeb edukacyjnych organizacji i osób zaangażowanych w edukację dorosłych w Europie oraz określenie zakresu i stopnia rozbieżności między potrzebami indywidualnymi pracowników a potrzebami organizacji. Efektem projektu będzie uniwersalne narzędzie do badania potrzeb edukacyjnych, opublikowane wraz z przewodnikiem badacza w otwartym dostępie oraz raport stanu potrzeb edukacyjnych europejskich organizacji działających na rzecz oświaty dorosłych.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego ogólnych potrzeb edukacyjnych pracowników i organizacji zajmujących się kształceniem dorosłych: https://forms.gle/cbahi3qpEDbX5zHZ8

Śledź nas na Facebooku: https://www.facebook.com/KA204projectNEON/

Strona projektowa: https://neonerasmus.weebly.com/

Projekt Partnerstw Strategicznych Edukacji Dorosłych Erasmus+ „Needs of adults education stakeholders”, nr 2019-1-PL01-KA204-065792, realizowany w latach 2019-2021 (koordynacja: Fundacja Pro Scientia Publica )