Wieści z projektu #epocErasmus

31/03/2020

Podręcznik już dostępny!

Podręcznik

Poradnik obejmuje cztery główne tematy opracowane przez partnerów z różnych krajów: Związek pomiędzy dziedzictwem kulturowym i włączeniem społecznym (Fundacja Pro Scientia Publica, Polska); Rozwijanie zdolności przedsiębiorczych w sektorze dziedzictwa kulturowego (ALPE, Hiszpania); Rozumienie potrzeb sektora dziedzictwa kulturowego i dostosowanie ich do potrzeb dorosłych z grup defaworyzowanych (Itaka Training, Włochy); Dziedzictwo kulturowe i biznes – zasady zrównoważonego rozwoju (Ed-Consult, Dania).

Wszystkie rozdziały tematyczne Poradnika mogą być swobodnie zmieniane oraz adaptowane na potrzeby edukatorów. W każdym z opracowanych scenariuszy zajęć znajdują się cele, przewidywane wyniki i korzyści, ćwiczenia z wyjaśnieniami, zasoby zewnętrzne oraz case studies. Podany w tabelach czas i instrukcje są orientacyjne. Zachęcamy do dostosowania ich oraz treści zajęć do potrzeb grupy, a także do uwzględnienia doświadczenia i możliwości uczestników. Proponujemy również, by na koniec każdych zajęć dokonać podsumowania dotyczącego wrażeń, samopoczucia i treści przeprowadzanych ćwiczeń, by móc jeszcze lepiej prowadzić podobne działania w przyszłości.

Mamy nadzieję, że korzystanie z Poradnika przyniesie Wam dużo radości oraz da szansę na rozwój i zdobycie umiejętności z zakresu przedsiębiorczości. Powodzenia!

Proszę poświęcić 5 minut na ocenę naszego zestawu narzędzi tutaj: Ankieta ewaluacyjna

01/07/2019

Referencje ze szkolenia we Włoszech

Ostatni miesiąc był bardzo ważny dla wszystkich partnerów projektu EPOC. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi mogąc podzielić się z wami historią naszego międzynarodowego szkolenia we Włoszech (Vibo Valentia, 08-12.06.2019). Podczas tego spotkania mieliśmy okazję stworzyć warsztaty i wykłady, które wykorzystamy w przewodniku (ToolKit) naszego projektu. Na filmie możesz zobaczyć wiele pracy i wspomnień. Udostępnij, skomentuj i baw się dobrze!

Szkolenie odbyło się w Vibo Valentia, Włochy, w dniach 6-12 czerwca 2019 roku.

Szkolenie, prowadzone przez pracowników organizacji uczestniczących w projekcie, koncentrowało się na następujących tematach:

Jak rozwijać umiejętności przedsiębiorcze w dziedzinie dziedzictwa kulturowego?
Dziedzictwo kulturowe i biznes - zasady zrównoważonego rozwoju
Zrozumienie potrzeb dziedzictwa kulturowego i połączenie ich z potrzebami dorosłych z grup defaworyzowanych.
Związek między dziedzictwem kulturowym a integracją społeczną

Szkolenie było również okazją do poznania lokalnych tradycji poprzez udział w dedykowanych warsztatach, takich jak warsztat pizzy i warsztat tworzenia masek apotropeicznych. Odwiedziliśmy również lokalnych przedsiębiorców zajmujących się dziedzictwem kulturowym, takich jak liczne warsztaty w renomowanej Tropei, czy muzeum jedwabiu i warsztaty w San Floro.

Pamiętaj o śledzeniu nas na Facebooku: https://www.facebook.com/epoceu/

Drużyna EPOC w działaniu 🙂

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

12/04/2019 Rekrutacja do międzynarodowego szkolenia!

Zapraszamy naszych studentów i wolontariuszy do wzięcia udziału w Międzynarodowym Treningu w Vibo Valentia w ramach projektu EPOC. Dostępne są 3 miejsca. Wybrane osoby wezmą udział w intensywnym szkoleniu we Włoszech. Proces rekrutacji jest otwarty i przeprowadzany przez Radę Projektu (Aleksander Kobylarek i Katarzyna Kaczmar). Kryteriami wyboru do szklenia są komunikatywne umiejętności językowe, dostępność w czasie szkolenia w Vibo Valentia, doświadczenie w nauczaniu, umiejętność rozpowszechniania i dzielenia się zdobytą wiedzą z szerszą publicznością w drugim roku trwania projektu. Szkolenie we Włoszech jest ustalone na 08-12.06.2019.

Formularz zgłoszeniowy:

https://bit.ly/2lpUKL0

Rekrutacja, kursy i korespondencja będą prowadzone wyłącznie w języku angielskim. Wybór zostanie dokonany na podstawie uzyskanych punktów, zostanie również utworzona lista rezerwowa. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną do 30 kwietnia 2019 roku.

Biorąc pod uwagę poszanowanie dla zróżnicowanego społeczeństwa wielokulturowego i kładąc szczególny nacisk na politykę promowania równych praw, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, zdrowie, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, poglądy polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość seksualną, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, inne rodzaje współpracy lub inne cechy, które mogą prowadzić do dyskryminacji, beneficjent dotacji zobowiązuje się do wdrożenia polityki zarządzania różnorodnością i równych praw oraz do ich promowania i rozpowszechniania podczas procesu rekrutacji i trwania projektu.

SPOTKANIE INAUGURACYJNE – VIBO VALENTIA, 20.12.2019r.

Pierwsze spotkanie projektowe odbyło się 20 grudnia 2018 roku w Vibo Valentia we Włoszech. Podczas spotkania partnerzy przeanalizowali wniosek projektowy oraz ustalili harmonogram i plan zadań.