Kontakt

Nazwa:                             Fundacja Pro Scientia Publica

Siedziba:                        Wrocław

Adres:                             ul. Redycka 37, 51-169 Wrocław

e-mail:                            proscientiapublica@gmail.com

 

Nazwa Banku:                     Volkswagen Bank Polska S.A.

Numer Rachunku:            39 2130 0004 2001 0536 2769 0001

 

Data wpisu w KRS:           03.09.2010 r. – rejestracja

Numer KRS:                      00000364457 w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer REGON:                021348600

Numer NIP:                       8951981361