Nowe metody i formy bezpieczeństwa cybernetycznego dla osób starszych

Jeśli pracują Państwo z osobami 60+, zachęcamy do zapoznania się z podręcznikiem dot. bezpieczeństwa cybernetycznego osób starszych (w j. angielskim), który powstał w ramach projektu. Możecie Państwo znaleźć w nim przydatne w pracy z seniorami przykłady lekcji i warsztatów. Podręcznik jest dostępny jedynie w wersji angielskiej.

15 listopada 2019

Dziś odbyło się szkolenie z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego dla seniorów. Pracowaliśmy na podstawie przewodnika, który jest produktem naszego projektu i wkrótce będzie gotowy. Szkolenie zostało przeprowadzone we wrocławskim „Stowarzyszeniu Żółty Parasol”. Seniorzy chętnie zadawali pytania, dzielili się swoimi doświadczeniami i robili notatki. Dużym zaskoczeniem był innowacyjny quiz, który przeprowadziliśmy z Kahoot.

8 listopada 2019

Dzisiaj przeprowadziliśmy w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego szkolenie z zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, w ramach projektu Cybersecurity for seniors. Szkolenie prowadzili: Magdalena Jaworska i Aleksander Kobylarek. Warsztat cieszył się bardzo dużym zaintersowaniem: przybyło ok. 40-50 osób, w tym seniorzy z UTW (UWr i UE) oraz studenci Edukacji Dorosłych i Marketingu Społecznego.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest wprowadzanie innowacji i rozwijanie nowych form i metod nauczania w edukacji osób starszych, które skupią się na bezpieczeństwie cybernetycznym nie tylko w Internecie, ale również w sieciach społecznościowych i będą odzwierciedlać wymogi niezbędnego zapobiegania coraz większym atakom cybernetycznym na osoby starsze.

Pozostałe cele
>> Doskonalenie i rozwój kompetencji w zakresie umiejętności korzystania z mediów wykładowców u poszczególnych partnerów – organizacji zajmujących się edukacją osób starszych
>> Stworzenie otwartej i bezpłatnej międzynarodowej strony internetowej, na której będzie można dzielić się wynikami projektu,
>> wspólne nowe doświadczenia w zakresie praktyki i edukacji seniorów w zakresie bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii, skupiające się na zabezpieczeniu społecznym oraz edukacji online dla osób starszych
>> Wspólne tworzenie i projektowanie innowacyjnych metod i form edukacji w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego osób starszych poprzez rezultaty (filmy wideo, komiksy, eksperymenty, badania, metody nauczania, gry, interaktywne ćwiczenia itp.) przez każdego partnera projektu zapewni organizacjom, które zajmują się bezpieczeństwem w Internecie dla seniorów w każdym kraju, wsparcie otwartej pedagogiki w dziedzinie edukacji osób starszych
>> Międzynarodowe doświadczenie wykładowców w dziedzinie kształcenia dorosłych
>> długoterminowa trwałość projektu i dalsza współpraca z zaangażowanymi partnerami i organizacjami nawet po zakończeniu projektu

Grupa docelowa
wykładowcy, instruktorzy, nauczyciele kształcenia osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych

Numer projektu 2018-1-SK01-KA204-046377, czas trwania: 01.09.2018 – 30.11.2019

Odwiedź naszą stronę: http://www.cybernetsecurityforseniors.eu

Śledź nas na Facebooku: http://New Methods and Forms of Cybernetic Security for Senior