Konferencje

Rokrocznie Fundacja organizuje lub współorganizuje następujące konferencje naukowe:

Talenty– promujące młode talenty naukowe i debiutantów (studentów, doktorantów, adiunktów) chcących opublikować swoje pierwsze teksty naukowe. Konferencja ma zasięg ogólnopolski i odbywa się w języku polskim od 2006 roku zawsze w ostatni weekend listopada (piątek-sobota-niedziela). Konferencji towarzyszy cykl warsztatów dla młodych naukowców.

Education Culture Society– konferencja interdyscyplinarna z przewagą tematów psychologicznych i pedagogicznych, promująca młodą naukę z Europy Środkowej i Wschodniej. Wystąpienia i obrady odbywają się tylko w języku angielskim a wydarzenie ma miejsce w połowie września.

e-Methodology– konferencja promująca metodologię badań internetowych, odbywa się w marcu, obrady w języku angielskim.

 

Kalendarium konferencji 2018

Marzec, 15-16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa e-Methodology 2018

https://www.nauka.umed.wroc.pl/konferencja/international-academic-conference-e-methodology

https://www.facebook.com/emethodology.journal/

Formularz aplikacyjny

Kontakt: e-methodology@uni.wroc.pl

 

Kwiecień, 29-30 XXV Międzynarodowy Kongres  INFAD

 

Wrzesień, 11-13 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Education Culture & Society 2018

http://variograf.uni.wroc.pl/conference/ecs2018/

https://www.facebook.com/ECSconference/

Formularz aplikacyjny

Kontakt: educationculturesociety@gmail.com

 

Listopad, 23-25 XIII Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna TALENTY 2018

https://www.facebook.com/konferencjatalenty/

 

Kalendarium konferencji 2019

Wrzesień, 11-13, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Education Culture & Society 2019

http://variograf.uni.wroc.pl/conference/ecs-2019/

https://www.facebook.com/ECSconference/

Formularz aplikacyjny

educationculturesociety@gmail.com

 

Wrzesień, 11-13, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa ANDRAGOGY & ADULT EDUCATION CONFERENCE 2019

http://variograf.uni.wroc.pl/conference/aaec-2019/

https://www.facebook.com/ECSconference/

Formularz aplikacyjny

andragogyconference@gmail.com