Wiadomości

Celem projektu Leraning Tree była edukacja osób starszych w obszarze TIK, a jako motywację wykorzystano w projekcie genealogię. Seniorzy, jako osoby z wieloletnim doświadczeniem życiowym, są niejako predestynowani do pielęgnowania więzi rodzinnych i kultywowania familijnych tradycji i pamięci o przeszłych pokoleniach. Wykorzystując tę zależność w ramach projektu Learning Tree zaprojektowano kursy komputerowe opierające się o 4 moduły: (1) podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera, (2) podstawowe umiejętności w zakresie korzystanie z Internetu, (3) tworzenie drzewa genealogicznego przy wykorzystaniu komputera, (4) tworzenie drzewa genealogicznego z użyciem aplikacji mobilnych (wprowadzenie). Kurs uczy pracy z tekstem oraz obrazem, obsługi wyszukiwarki internetowej, wprowadza do zasady bezpiecznego poruszania się w internecie, a także przeszukiwania genealogicznych baz danych. Zawarto również elementy korzystania z portali społecznościowych i forów oferujących wsparcie, a także naukę tworzenia drzewa genealogiczne własnej rodziny.

Podręcznik jest dostępny na EPALE:

https://epale.ec.europa.eu/pl/node/134293

i stronie projektowej:

https://learntree.weebly.com/handbooks.html

Newslettery:

1st_Newsletter_PL

2nd_Newsletter_PL

3rd_Newsletter_PL

4th newsletter PL

5th newsletter_PL

6th_Newsletter_PL

więcej na:

https://learntree.weebly.com/

https://www.facebook.com/erasmuspluslearningtree/