Wieści z Projektu

15 wrzesień 2019

W dniach 10-13 września 2019 r. partnerzy projektu spotkali się we Wrocławiu w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy partnerzy projektu: Turisticka i ugostiteljska skola Dubrovnik z Chorwacji, która jest koordynatorem projektu, Biznesa Augstskola Turiba z Łotwy, VOŠ, SPŠ a OA Čáslav z Czech, Universitatea Sapientia Din Cluj Napoca z Rumunii, Ekonomska sola Murska Sobota, Visja strokovna sola ze Słowenii oraz Fundacja Pro Scientia Publica z Polski, która zorganizowała spotkanie.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się ciepłym powitaniem wszystkich uczestników i wymianą drobnych upominków pomiędzy partnerami. Następnie partnerzy przeszli do analizy wstępnych wyników projektu i samooceny zaprezentowanej przez prof. Inetę Lukę z Uniwersytetu TURIBA (Łotwa). Reszta dnia została poświęcona dyskusji na temat postępów w projektowaniu kursów O2, czyli kursów kulturowych w językach narodowych, których celem jest rozwój umiejętności XXI wieku i wiedzy kulturowej ich uczestników. Partnerzy przedyskutowali problemy, które napotkali podczas adaptacji kursów, uzgodnili wspólne podejście i przedstawili swoje osiągnięcia, dzieląc się bardziej kreatywnymi pomysłami. Dyskusję poprowadziła dr Zsuzsa Ajtony z Uniwersytetu Sapientia w Rumunii, która nadzoruje 2 fazę projektu.

Drugi dzień spotkania rozpoczął się od spraw administracyjnych prowadzonych przez Hilariję Lozancic Benic z TUSDU w Chorwacji. Reszta spotkania była poświęcona dyskusji na temat 3 rezultatu 3, który obejmuje realizację działań i upowszechnianie kursów. Partnerzy zapoznali się ze szczegółami dotyczącymi liczby beneficjentów, do których muszą dotrzeć lub rodzajów działań, które muszą zaplanować. Dyskusja była bardzo owocna i zakończyła się debatą naukową na temat badań, które będą prowadzone wraz z realizacją działań. Planowane badania mają pomóc partnerom projektu w uzyskaniu ich ostatecznych wyników: wytycznych dotyczących uczenia się przez całe życie.

Drugi dzień zakończył się konferencją zorganizowaną przez polskiego partnera, Fundację Pro Scientia Publica wraz z Uniwersytetem Wrocławskim, zatytułowaną Education Culture Society 2019. Późnym popołudniem odbyły się wykłady plenarne; prof. Ineta Luka wygłosiła jeden z nich, „Tworzenie kursu nauki języków obcych w oparciu o kulturę dla rozwoju umiejętności osób dorosłych w XXI wieku”, w którym odniosła się do projektu, jego osiągnięć i wyzwań. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem innych uczestników konferencji, co znalazło odzwierciedlenie w liczbie pytań po wystąpieniu. Wieczór zakończył się spektaklem teatralnym Teatru Czarnego „Odbicia. Naznaczone. Sześć tajemnic. Niektóre bolesne” (reż. Aleksander Kobylarek). Teatr Czarny to teatralna grupa seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wrocławiu. Po spektaklu aktorzy dzielili się z publicznością winem, chlebem i ciasteczkami oraz mieli okazję zadać im pytania (a także zadać je innym obecnym na widowni członkom UTW). Partnerzy projektu mieli okazję usłyszeć z pierwszej ręki, jak wygląda szkolnictwo wyższe w Polsce, jakie są zajęcia oferowane osobom starszym lub jak przygotowują się do przedstawionej sztuki.

Trzeci dzień spotkania i drugi dzień konferencji otworzyły warsztaty na temat projektu, w których mogli uczestniczyć wszyscy uczestnicy konferencji. Warsztaty prowadziła Erna Voroš z Ekonomska sola Murska Sobota, Słowenia. W sumie w konferencji wzięło udział 69 uczestników z 34 ośrodków akademickich (29 zagranicznych i 5 polskich) i odniosła ona wielki sukces.

Ostatni dzień spotkania (13 września) poświęcony był wyłącznie wypoczynkowi i przyjemnościom. Partnerzy projektu mieli okazję wziąć udział w wycieczce po Dolnym Śląsku, regionie Polski, w którym znajduje się Wrocław. Odwiedzili trzy miejsca: Dolnośląski Park Miniaturowy Zabytków, gdzie zobaczyli wszystkie najwspanialsze zamki, kościoły, katedry i inne budynki w okolicy, ale w miniaturze; Podziemne Miasto Osówka, które jest imponującym, podziemnym kompleksem zbudowanym w tajemniczym celu przez nazistów w czasie II wojny światowej; oraz Kościół Pokoju w Świdnicy, który jest największym drewnianym kościołem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Patrycja Karpińska, Fundacja Pro Scientia Publica

19 kwiecień 2019

Drugie spotkanie projektowe projektu Erasmus + „Kultura i języki dla wszystkich” odbyło się w Dubrowniku w dniach 15-17 kwietnia 2019 roku.

Pierwszy dzień spotkania obejmował spotkanie z 6 nauczycielami języka TUSDU, którzy wyrazili swoją opinię na temat modułu O1, który każda organizacja partnerska wykonała – w sumie 18 modułów. Podczas pierwszego dnia spotkania, każdy moduł został szczegółowo przeanalizowany, a rekomendowane modyfikacje dostosowane do istniejących modułów.

Drugiego dnia spotkania w Dubrowniku wykorzystano do przygotowania zadań związanych z modułem O2, gdzie Zsuzsa Ajtony, rumuński partner odpowiedzialny za monitorowanie i ocenę modułu O2, przedstawił wszystkie fazy przygotowawcze i sugestie dotyczące stworzenia modułu O2.

W środę, 17 kwietnia, wszyscy uczestnicy wydarzenia zapoznali się z zadaniami i terminami. Kolejne spotkanie zaplanowano na wrzesień w Polsce, we Wrocławiu.

Autor: Hilarija Lozančić Benić

Kierownik zespołu projektowego TUSDU, Chorwacja

Źródło: http://culture-language.eu/2019/04/19/the-second-project-meeting-of-the-erasmus-project-culture-and-languages-for-all-was-held-in-dubrovnik-from-15-to-17-april-2019/

17-20 Październik 2018

I spotkanie projektowe odbyło się w stolicy Łotwy, w Rydze, w dniach 18-20 października 2018 r. Nasz nowy  międzynarodowy projekt „Wiedza kulturowa i kompetencje językowe jako zasoby do rozwoju kompetencji XXI wieku” tym razem koncentruje się na edukacji dorosłych , ze szczególnym uwzględnieniem osób, które z różnych powodów mają trudności z dostępem do dalszej edukacji. Rok 2018, pod szyldem „Nasze dziedzictwo łączy naszą przeszłość i przyszłość”, jest rokiem europejskiego dziedzictwa kulturowego. Głównym tematem naszego projektu jest niematerialne dziedzictwo kulturowe, takie jak tradycje, zwyczaje, tańce lub rzemiosło. Projekt wykorzysta specyficzną formę tego niematerialnego dziedzictwa, typową dla danego kraju, jako środek rozwoju języka, komunikacji i umiejętności obsługi komputera. W wyniku dwuletniej współpracy przedstawicieli szkół z Łotwy, Polski, Rumunii, Słowenii, Chorwacji i Republiki Czeskiej powstanie platforma do nauki przez Internet, która będzie służyć do nauki 10 europejskich języków i pracy z komputerami.

Na spotkaniu w Rydze, które trwało od 17 do 20 października 2018 r. na uniwersytecie Turiba, pojawiło się 13 nauczycieli z różnych miejsc i szkół europejskich, których celem było wyjaśnienie i zdefiniowanie struktury i projektu projektu, jego harmonogramu i metodologii. Na spotkaniu szczegółowo omówiono metody pracy oraz wymieniano poglądy i doświadczenia z różnych dziedzin edukacji. Przeprowadzono również bardzo udany warsztat poświęcony twórczym metodom i twórczemu myśleniu na lekcjach, przygotowany przez prof. Dr.Sanita Madalane, dyrektor bardzo popularnej i popularnej szkoły podstawowej oraz wykładowcy kursów uniwersyteckich. Następne spotkanie, z prezentacją wyników i bieżącą oceną pracy wykonanej w projekcie, zaplanowano na kwiecień w Dubrowniku.

Autor: Hilarija Lozančić Benić,

Kierownik projektu TUSDU

źródło:

Kick-off meeting in Riga, Latvia