LoGaSET

„Gry miejskie jako współczesna, oryginalna i innowacyjna metoda nauczania i uczenia się seniorów”

Projekt Partnerstw Strategicznych Edukacji Dorosłych nr 2017-1-PL-KA204-038869

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU
jest rozwój edukacyjnego modelu gry miejskiej, przeznaczonego dla seniorów; a także dostarczenie nowej wiedzy edukatorom pracującym z osobami starszymi nt. możliwości wykorzystania tego modelu w szkoleniu osób w późnej dorosłości.
Projekt przewiduje:
• Zapewnienie bardziej atrakcyjnych programów dla osób starszych zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami
• Podniesienie kwalifikacji personelu dydaktycznego i szkoleniowego
• Uzyskanie bardziej skutecznych działań na rzecz społeczności lokalnych

Faza początkowa – 2013

W listopadzie zespół badaczy z Polski przeprowadził pilotażowy projekt badawczy LoGaSET. Wyniki pokazały, że innowacyjna metoda nauczania (gry miejskie) znacznie zwiększyła:
• skuteczność uczenia się uczestników
• tempo przyswajania wiedzy przez uczestników
• poziom pewności siebie uczestników
Celem obecnego projektu jest ustalenie, czy gra miejska jest skuteczną metodą w edukacji seniorów. Tym razem będzie więcej zajęć / gier poświęconych różnym tematom związanym z ICT oraz większa liczba uczestników z czterech krajów (Polski, Litwy, Słowacji i Wielkiej Brytanii).

Strona Projektu