Nasze publikacje

Fundacja od początku swojej działalności wydaje dwa czasopisma naukowe:

„Ogrody Nauk i Sztuk” oraz

„Journal of Education, Culture and Society” jak również

„Emethodology”,

„Edutainment” a także

książki z zakresu edukacji dorosłych